FOTOSOUTĚŽ NA FACEBOOKU O NOVÝ iPhone 11

Zapojte se do soutěže
o nový iPhone 11

 

Odměňujeme naše zákazníky!

Letos jsme vyrobili již stotisícátá privátní sekční garážová vrata a teď je všechny chceme vidět :-)
Máte garážová vrata od LOMAXu? Zapojení do soutěže je velmi jednoduché! Vyfoťte co nejlépe Váš dům s garážovými vraty a fotku přidejte do komentáře soutěžního příspěvku:

 

nebo přes #vyfotvrataLomax

Popište, jaký typ vrat máte, barvu a místo realizace.

Komentář s nejpovedenější fotkou získá zcela nový iPhone 11 se skvělým foťákem.
Soutěž ukončíme ve čtvrtek 24. 10. 2019 ve 12:00 hodin a ve středu 30. 10. 2019 vyhlásíme výherce.

 

 

Fotosoutěž
Fotosoutěž

Pravidla soutěže

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost LOMAX & Co s.r.o., IČ: 26903920 (dále jen „organizátor“).

2. TERMÍN SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 11. 10. do 24. 10. 2019.

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18-ti let věku, která se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „účastník“) a která si v letech 2009 – 2019 objednala garážová vrata značky LOMAX v České republice nebo na Slovensku.

Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže.

Ze soutěže budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy.

Pokud se ukáže, že se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

4. POPIS SOUTĚŽE

Účastník vloží fotografii do komentářů pod soutěžním příspěvkem, vložit pouze jednu fotografii. Fotografie musí být jeho výtvorem. Do soutěže nebudou zařazeny fotografie stažené z internetu, fotomontáže nebo se prokazatelně nejedná o autorovu tvorbu. Vítěz bude uveden na webových stránkách, Facebooku a Instagramu LOMAX.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE

Cílem soutěže je zaslat fotografie garážových vrat od organizátora. Po skončení soutěže vybere nejpozději do 30. října 2019 odborná porota složená z členů organizátora vítěze soutěže a bude jej kontaktovat.

Porota bude vybírat vítězné fotografie na základě kvality fotografií a zajímavosti řešení realizace projektu organizátorem. Veškeré snímky mohou být použity pro propagaci výrobků organizátora, např.: na webu, sociálních sítích společnosti, tiskovinách apod. Účastník vyjadřuje účastí v soutěži souhlas s užitím zaslaných fotografií pro marketingové účely organizátora.

6. VÝHRA

Mobilní telefon iPhone 11

7. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání ceny a pro marketingové účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adresu organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.

Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve smyslu ustanovení § 2874, občanského zákoníku, v platném znění, není možno cenu vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání ceny v případě, že mu cena nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím organizátora soutěže.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků. Facebook je kompletně osvobozen od závazků každým účastníkem. Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Rozumím
###message